WEEKLY RANKING

TOP 30 MOVIES

1

noriko

4

0

2

tsukasa

7

0

3

YUKI

3

0

4

mao

19

0

5

yuki

75

823

6

makoto

1

0

7

yuko

73

0

8

sachiko

39

161

10

kazuha

35

0

11

yumiko

13

0

12

tsukasa

13

0

13

keiko

163

0

14

mayu

112

0

15

kanako

121

0

16

miya

115

0

17

mayu

175

0

18

ryoko

91

0

19

junko

97

731

20

yukari

46

0

21

junko

77

0

22

sayuri

58

342

23

maki

51

0

24

maika

61

249

25

kami

271

0

26

kumiko

85

0

27

junko

63

0

28

nana

109

0

29

ai

61

323

30

hikaru

69

0

Movies